Balder barnehage
Forsiden
Om barnehagen
Åpningstider
Ansatte
Styret
Barnehageplass
Brukerundersøkelse
Dokumentmappe

edf40wrjww2utHPContent:FullText

NYE LOKALER:

På grunn av bygging av ny Bekkestua Barneskole har vi flyttet ut av lokalene i Hans Burums vei. Vi skal etter hvert inn i helt nye lokaler i Tveterveien,  etter planen skjer det høsten 2019 . I perioden fram til nye lokaler står klare, har kommunen stilt midlertidige lokaler til disposisjon for oss. Disse ligger vis à vis Gamle Stabekk Skole, i Gartnerveien 6 på Bekkestua. Vi ønsker alle søkere til Balder velkommen dit!

Fra høsten 2018 er planen at barnehagens drift overtas av FUS.

 


( 26/02/2018 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

VELKOMMEN TIL BALDER BARNEHAGE!

 

"DEN GODE HVERDAGEN"

Dette kjennetegner oss:

-vi er blide, positive og aktive voksne som legger vekt på å gi barnet ditt en trygg og forutsigbar hverdag. Fokus på service og det enkelte barns behov er en selvfølge for oss

-barnehagen er kjent for sin gode atmosfære, hvor alle kjenner alle! Dette gir et trygt og oversiktelig miljø med fornøyde brukere. Vi har gjennom mange år hatt svært god stabilitet i personalgruppen

-vi har uteaktiviteter hver dag uansett vær. Det er aldersinndelte grupper med turdag hver uke

-vi legger detaljerte planer for aktiviteter med barna, og er kjent for å gjennomføre disse!

-barnehagen har gode, oversiktelige lokaler med et stort og variert uteområde. Vi rekrutterer hovedsakelig barn fra nærområdet.

 Overordnet mål for all vår virksomhet er å gi barna gode opplevelser i hverdagen og lære dem sosiale ferdigheter med vekt på samarbeid med andre.

VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DERE!


( 02/10/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

PLANLEGGINGSDAGER for barnehageåret 2017/2018 er  fastsatt til

30.07 +01.08 2017 (en ekstra dag pga flytting)                       11.05.2018                                                                              18.05.2018   

 


( 02/10/2017 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Barnehagevedtekter
Last ned
Selskapsvedtekter
Last ned
Årsplan 2017-18.pdf
Last ned
Se flere dokumenter