Balder barnehage
Forsiden
Om barnehagen
Åpningstider
Ansatte
Styret
Barnehageplass
Brukerundersøkelse
Dokumentmappe

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Barnehagevedtekter
( 36 KB )

Balder_barnehage brukerundersøkelse 2013.pdf
( 315 KB )

Balder barnehage,brukerundersøkelse 2010(1).pdf
( 68 KB )

Brukerundersøkelse_07.pdf
( 1 MB )

Selskapsvedtekter
( 41 KB )

Årsplan 2017-18.pdf
( 1 MB )

Resultat brukerundersøkelse vår08.pdf
( 43 KB )