Balder barnehage
Forsiden
Om barnehagen
┼pningstider
Ansatte
Styret
Barnehageplass
Brukerunders°kelse
Dokumentmappe

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Balder er en privat, foreldredrevet 2-avdelings barnehage med 31 barn i alderen 2-5 år. Barnehagen ble etablert i 1988, og flyttet inn i nybygde lokaler i Hans Burums vei på Bekkestua i 1992. Fom høsten 2017 har kommunen overtatt tomten i Hans Burums vei, og vi har flyttet til midlertidige lokaler i Gartnerveien 6. Planen er å flytte inn i helt nye lokaler i Tveterveien  i løpet av sommeren 2019.

Vi er sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon og har gangavstand til Bekkestua sentrum. 

Balder Barnehage er en livssynsnøytral barnehage som markerer vanlige norske tradisjoner og høytider.

 


( 21/06/2018 )