Balder barnehage
Forsiden
Om barnehagen
┼pningstider
Ansatte
Styret
Barnehageplass
Brukerunders°kelse
Dokumentmappe

xt

STYRER :

Kirsti Ofstad

 Pedagogiske ledere:                                                                            Marianne Lunde                                                                                       Nina Horni (på dispensasjon)                                                                                                                                                              

Assistenter:                                                                                          Siv Nylund-van Berkel                                                                        Erik Bals                                                                                            Svetlana Ivuts                                                                                     Nina Torrissen                                                                                      

Ekstraressurs: Anja Avdal

 

 

                


( 02/10/2017 )