Balder barnehage
Forsiden
Om barnehagen
┼pningstider
Ansatte
Styret
Barnehageplass
Brukerunders°kelse
Dokumentmappe

edf40wrjww2utHPContent:FullText

styrer:

Kirsti Ofstad

 Pedagogiske ledere:                                                                            Marianne Lunde                                                                                       Nina Horni (på dispensasjon)                                                                                                                                                              

Assistenter:                                                                                          Siv Nylund-van Berkel                                                                              Svetlana Gowie                                                                                     Nina Torrissen                                                                                      


 

 

                


( 16/01/2018 )