Balder barnehage
Forsiden
Om barnehagen
┼pningstider
Ansatte
Styret
Barnehageplass
Brukerunders°kelse
Dokumentmappe

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Balder Barnehage har samordnet opptak med Bærum Kommune, og søknad om plass sendes direkte til kommunen, søknadsskjema finnes på Bærum kommunes hjemmesider. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Våre opptakskriterier er:

1. Barn med funksjonshemminger

2. Barn med vedtak om forebyggende barnevern

3. Søsken av nåværende barn

4. Søsken av tidligere barn

5. Barn bosatt i nærmiljøet

6. Barn bosatt i tilliggende områder

Ved opptak skal det legges vekt på at gruppesammensetting mht. alder, kjønn etc. blir så gunstig som mulig for å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Se også Balder Barnehages vedtekter


( 02/10/2017 )