Balder barnehage
Forsiden
Om barnehagen
┼pningstider
Ansatte
Styret
Barnehageplass
Brukerunders°kelse
Dokumentmappe

edf40wrjww2utHPContent:FullText

februar 2017

Vi kommer svært godt ut av den landsomfattende brukerundersøkelsen gjennomført av UDIR i slutten av 2016:

http://www.barnehagefakta.no/barnehage/1019784/balder-barnehage-sa

 


( 01/03/2017 )