Balder barnehage
Forsiden
Om barnehagen
┼pningstider
Ansatte
Styret
Barnehageplass
Brukerunders°kelse
Dokumentmappe

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Samarbeidsutvalget i barnehagen består av 4 foreldrerepresentanter og 2 personalrepresentanter. 3 av foreldrerepresentantene utgjør barnehagens eierstyre, som har arbeidsgiveransvaret for barnehagens personale.

SU består av følgende medlemmer:

Cecilie Jacbo Gran, leder

Ina Vedde-Fjærestad, økonomiansvar

Lars Kaasin, personalansvar

Ingunn Sørlie, styremedlem 

Kathrine Jenssen Ayling, vararepresentant                                                                                                                                                         Gabrielle Quaino, vararepresentant

Marianne Lunde, personalrepresentant

Kirsti Ofstad, barnehagestyrer

 


                                        

                               


( 02/10/2017 )